Jens Juel

Kreis
Gamborg Figen 1745 – 1802 Kopenhagen