Arnold Balwé

Dresden 1898 – 1983 Feldwies am Chiemsee