Ernst Maass

Berlin 1904–1971 Luzern

«Stillleben» – um 1939
Unten links signiert Maass.
Öl a/Lwd., 40 × 90 cm


Kunstauktion 21.09.2013 | Lot-Nr. 136

Provenienz:
Privatsammlung Luzern.

Austellungen:
Luzerner Volksbank, Ausstellung Ernst Maass (1904–1971), 1979 (Besitzerangabe).


Repräsentatives, reizvolles Stillleben.